Utlendings­direktoratet

Direktoratet omorganiserer og utvikler nye arbeidsmåter og samhandlingsmønstre, for å kutte ventetider for brukerne og være en organisasjon som er preget av fleksibilitet og tverrfaglighet. AVEC bistår med å hjelpe direktoratet å utnytte de nye lokalene i Valle View, for å lykkes i endringsprosessen.

Prosjektet innebærer å utarbeide og implementere plan for opplæring, motivasjon og endringshåndtering i forbindelse med overgang til nye aktivitetsbaserte arbeidsformer for 900 ansatte i direktoratet.

Tett samarbeid med pågående organisasjons­utviklings­prosjekt, hvor direktoratet dyrker frem en ny struktur basert på tverrgående prosesser, organisering i team, og kompetanseområder.

Topplederforankring, opplæring og coaching for mellomledere, workshops med hele organisasjonen, kommunikasjonsplan og strategisk rådgiving.

Kunde
UDI

Oppdrag
Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Omfang
900 medarbeidere direktoratet

År
2020–pågående

Illustrasjon: NCC/Lund&Slaatto