Lørenskog kommune

Analysere og foreslå årlige endringer og oppdateringer i gjeldende langtidsplaner for skole og barnehage. Innspill og deltagelse i forberedelser og alle utvalgets møter. Oppdatere kommunale elevtallsprognoser og tiltak i planen.

Foto: Lørenskog Kommune

Kunde
Lørenskog kommune

Oppdrag
Skole- og barnehagestruktur, plan for investering og politisk forankring av planen

Omfang
Utvikling av struktur (pt 8 barneskoler 4 ungdomsskoler og ca. 40 barnehager.

År
2021–pågående