Kommunegården

Kommunegården ble bygget i 1990. Bygningens innvendige utforming bar preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø.

I Kommunegården har Bærum kommune behov for lokaler som støtter opp om hensikten ved kommunens virksomhet: Å tilby gode og helhetlige tjenester til sine innbyggere.

Bærum skal jobbe mer på tvers av områdene.

De skal være innovative og endringsdyktige. Samtidig skal Bærum være klimakloke. Det betyr å bruke færre kvadratmeter per kontorarbeidsplass og redusere energibruken.

Kunde
Bærum kommune

Oppdrag
Kommunegården – Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Omfang
1300 medarbeidere

År
2021-2022

Bærum kommune trenger kontorarbeidsplasser som støtter opp om dagens og fremtidens arbeidsformer, og som bidrar til at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Samtidig må de forberede seg på at omstilling er den nye hverdagen. Bærum må derfor ha lokaler som ikke følger kommunens organisasjonskart, men som enkelt kan tilpasses fremtidige endringer i organisasjonen.

Dette er det største kommunale administrasjonsbygget i Norge, som skal huse 1300 medarbeidere. AVEC er valgt som rådgiver for å utarbeide målsetting, behov, involvering og konseptutvikling. AVEC skal også fasilitere utprøving i pilot for 800 personer med evaluering, revisjon av konsept og strategisk rådgiving.

Tekst: Bærum Kommune og Avec  |  Bilde: Bærum Kommune