Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert, med Design Thinking som metode

Vi har en åpen og utforskende tilnærming gjennom fasene mål og rammer, behov og konsept. Sammen med oppdragsgiver begynner vi med å definere eller avstemme de strategiske målene for prosjektet.

Videre jobber vi i involverende prosesser for å kartlegge, forstå og prioritere de ulike brukerbehovene. Vi sammenstiller og analyserer innspill og resultater som gir grunnlag for å utvikle konseptalternativer eller scenarier. Alternativene diskuteres, vurderes og kvalifiseres før det tas endelige beslutninger om veivalg.

Alt foregår i iterative prosessforløp – hvor vi samler innspill underveis og har avsjekk før vi går videre til neste fase. På denne måten skaper vi balanse mellom innovasjonspotensiale, kreativitet og jakten på det unike, med behovet for forutsigbarhet, tydelig retning og gjennomføringsevne.

Strategisk

Sammen skal vi finne det konsepter eller løsningen som hjelper deg og din organisasjon med å oppnå det dere ønsker.

Effektiv

Den perfekte løsningen finnes ikke, men vi skal finne den mest optimale. Det vil si den som gir mest nytte for de ressursene dere har til rådighet.

Fleksibel

Konseptet skal være tilpasningsdyktig overfor nye og ukjente faktorer i nåtid og fremtid – så lenge strategien står fast.

Våre verktøy

AVEC er et fremtidsrettet og teknologidrevet selskap som benytter innovative verktøy for å løse oppgavene.

Det betyr at vi både utvikler og benytter teknologiske og digitale verktøy som bidrar til å gi våre kunder den beste innsikten, forståelsen og brukerinvolveringen for sine prosjekter.

Playswork er en spillbasert læringsplattform som kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer.

Gjennom simulering av nye arbeidsformer kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd på en effektiv og engasjerende måte.

Reworc er avansert plattform for kartlegging og analyse av arbeidsplassrelaterte behov.

Med dette verktøyet kan vi effektivt frembringe dyp innsikt i de behovene som bør legges til grunn for arbeidsplassutforming, og gjøre intelligent programmering av kontormiljøet med utgangspunkt i digitale intervjuer med samtlige ansatte.

Placepoint er et kraftfullt kartbasert innsynsverktøy.

Våre konsulenter får gjennom verktøyet rask og omfattende informasjon om demografiske, økonomiske, eiendomsfaglige og en rekke andre data på en rask og oversiktlig måte.

PLAYSWORK

en spillbasert læringsplattform som kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer.

Arbeidsmarkedet er i endring, og mange virksomheter gjennomfører nå endringsprosesser som handler om å ta i bruk nye arbeidsformer eller måter å jobbe i arbeidslokalene.

Gjennom simulering av den nye arbeidshverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i nye arbeidslokaler på en effektiv og engasjerende måte.

Playswork løser dette ved å tilby en digital, spillbasert simulerings­plattform for trening og forberedelse, som gjør det mulig å:

  • oppleve, utforske og teste ut hvordan man kan utføre arbeidsoppgavene sine
  • utforske mulighetene i en fleksibel arbeidsform på en risikofri måte​
  • reflektere over dilemmaer og oppleve mestringsfølelse
  • gi tilbakemeldinger og ha dialog rundt endringene med et felles grunnlag
  • skape eierskap til prosessen for alle i virksomheten, og en felles endringsreise​
  • gi essensiell og databasert innsikt i organisasjonens behov, preferanser og atferdsmønstre i forbindelse med endringsprosessen​
  • bli en del av et flytteprosjekts endringsprogram for å kunne legge til rette for en sømløs overgang til ny arbeidsform

REWORC

en plattform for å kartlegge og analysere fakta, adferd og behov.

Det gir innsikt og trygghet når beslutninger og investeringer skal gjøres. Vi jobber systematisk med velprøvde metoder og avanserte verktøy. REWORC er et slikt verktøy, som gir en kraftfull analyse av dagens situasjon og legger grunnlaget for planlegging av en ny arbeidshverdag.

AVEC kan bistå din organisasjon med gjennomføring av analysearbeidet, basert på REWORC-plattformen.

På basis av digitalt intervju med samtlige ansatte samler og analyserer vi alle aspekter av hvordan arbeid utføres i organisasjonen. Vi gir beslutningstakere innsikt i hvilke behov som bør prioriteres når kontorene skal utformes.

Som eneforhandler i Norge benytter vi den avanserte og ledende analyseplattformen Reworc til dette arbeidet. For mer informasjon, ta kontakt for en demonstrasjon.

PLACEPOINT

et kartbasert analyseverktøy som raskt analyserer demografiske og eiendomsrelaterte spørsmål til hjelp for våre utredninger.

Vi gir deg derfor bedre oversikt, inviterer til samarbeid og sparer deg for tid når du skal vurdere eiendom, demografi og annen informasjon som kan relateres til geografi. PLACEPOINT gir oss mulighet til å gi deg grunnlag for å ta bedre avgjørelser raskere.