Nye arbeidsformer
i nye lokaler

UDIs omorganisering for å kutte ventetider for brukerne og skape «ett UDI» har direktoratet jobbet mye med utvikling av nye arbeidsmåter og  samhandlingsmønstre. Parallelt med OU-prosessen har direktoratet flyttet inn i nye lokaler på Valle View.

AVEC har bidratt med å hjelpe direktoratet å utnytte flytte- og ibruktageleses-prosessen i Valle View til fordel for den overliggende OU-prosessen.

Prosjektet innebar i hovedsak å gi strategisk rådgiving til delprosjekt Nye Arbeidsformer å utarbeide og implementere en plan for opplæring, motivasjon og endringshåndtering i forbindelse med overgang til nye aktivitetsbaserte arbeidsformer for de 950 ansatte ved hovedkontoret. Aktiviteter innebar bl.a. forankring av mål, visjoner, fokus og prioriteringer hos toppledergruppen, opplæring og coaching for mellomledere ute i avdelinger, workshops med hele organisasjonen, samt diverse strategisk rådgiving i grensesnitt mellom prosjektet og andre aktiviteter.

AVEC har også utført kartlegging og evaluering av bygget i bruk, samt gitt anbefalinger til endringsaktiviteter for å utvikle arbeidsform videre.

Kunde
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Oppdrag
Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Omfang
900 medarbeidere direktoratet

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2021–pågående

Illustrasjon: NCC/Lund&Slaatto