Tårnkvartalet Fornebu

Fornebu er i stor utvikling og innbyggertallet skal vokse til hele 25 000 innbyggere. Tårnkvartalet skal være startskuddet for sentrumsutviklingen i «Byen», og skal som samfunnshus og del av et kultursentrum bidra til å skape identitet og relasjoner på Fornebu.

Med ny, stor ungdomsskole, nytt folkebibliotek, helsestasjon, kulturfasiliteter og ungdomstilbud skal kvartalet utvikles til en samlende og inspirerende møteplass for hele Fornebus befolkning. Bærekraft og nullutslippssamfunnet er viktige bærebjelker i et spennende og ambisiøst prosjekt vi jobber for skal skape stor verdi i Fornebusamfunnet.

AVEC har bistått i forkant av plan- og design-konkurranse med å samle og revidere brukerbehov fra de ulike tjenestene og utforske mulighetene for felles synergier og sambruk inn mot et felles rom- og funksjonsprogram. AVEC har videre bestått i utvikling av et robust visjons- og målbilde for prosjektet samme med styringsgruppe og prosjektledelse, hvor de høye ambisjonene for prosjektet blir konkretisert i anvendelige og målbare effektmål.

Kunde
Bærum kommune via KPMG

Oppdrag
Tårnkvartalet – Strategisk rådgivning og prosess

Omfang
Ungdomsskole, nytt folkebibliotek, helsestasjon, kulturfasiliteter og ungdomstilbud

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2022-2023

Tekst: Avec  |  Bilde: Bærum Kommune