Søndre Borgen barnehage

AVEC har bidratt i prosjektet som strategisk rådgiver ved eiendomsvurderinger og i brukermedvirkningsfasen av prosjektet.

Vår konsulent gjennomførte strategisk sparring med prosjektledelsen og sto for ledelse av folkemøte med innhenting av innspill gjennom digitale medvirkningsverktøy.

Kunde
Asker kommune

Oppdrag
Søndre Borgen barnehage

Prosjektdeltager
Thomas Odiin

År
2022

Tekst: Avec  |  Bilde: asker.kommune.no