Emaljeverket barnehage

Barnehagen etableres i de to nederste etasjene av et større boligutviklingsprosjekt på Skårer i Lørenskog sentrum, med utearealer mot sentrumspark. I barnehagen blir det plass til tre småbarnsavdelinger og tre avdelinger for store barn – til sammen 108 barn. Det vil også bli tilrettelagt for utleie, hvor et allrom med kjøkken og amfi vil være sentrale deler.

AVECs strategiske rådgiver har bistått Lørenskog kommune i alle faser av prosjektet, fra behovsindentifisering gjennom utarbeidelse av konseptvalgutredning for barnehagebehov, innmelding av rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, plan for barnehage- og skoleutbygging, forhandle kjøpsavtale mot byggherren Selvaag bolig AS og utarbeidelse av politisk sak.

Prosjektet innebar utredning, forhandling, brukermedvirkning, koordinering med byggherre, entreprenør, alle ingeniørfag, utomhus etc. – gjennom alle faser frem til overtagelse, oppfølging og utbedring av feil og mangler.

Kunde
Lørenskog kommune via WSP Norge AS

Oppdrag
Ny barnehage i Skårerbyen

Omfang
108 barn og 20 ansatte

Prosjektleder
Thomas Odiin

År
2017-2024

Tekst: Avec  |  Bilde: Selvaag bolig AS