Arbeidsplassrådgiving og
kulturbygging i nye lokaler

Advokatfirmaet Selmer flyttet i midten av august 2023 inn i nye flotte lokaler i Ruseløkkveien 14 i Oslo, i lokaler tegnet av Grape Architects.

Selmer har brukt sin flytteprosess som en anledning til å løfte store og viktige spørsmålsstillinger knyttet til hvordan den nye Normalen etter pandemien har gitt utslag på Selmers behov for Talentutvikling, Teaming, Effektivitet og Kultur ved kontoret.

AVEC har bistått som strategiske rådgivere i konseptutviklingen, igjennom behovskartlegging, involvering av brukergrupper, gjennomføring av internt endringsprogram for alle ansatte, og utvikling av kommunikasjonsstrategi for prosjektet.

Kunde
Advokatfirmaet Selmer AS

Oppdrag
Prosessbestand og arbeidsplassrådgivning i nye lokaler

Omfang
Endringsarbeid, involvering, felles kultur og kommunikasjonskonsept

Prosjektleder
Veronica Bakken

År
2022-2023

Tekst: Avec  |  Bilde: selmer.no