Nytt arbeidsplasskonsept på Noatun

AVEC har bidratt med rådgivning i utviklingen av nytt arbeidsplasskonsept for Redningsselskapets kontorarealer på Noatun i Horten.

Arbeidet besto i å etablere et felles, forankret, tydelig, strategisk og kommuniserbart målbilde for hvordan man skal jobbe i nye lokaler, samt utvikle et helhetlig konsept for det hybride arbeidet både på og borte fra det fysiske kontoret.

Videre har AVEC utført behovskartlegging og -analyse gjennom innsamling av innspill og opplevelser fra organisasjonen om hvordan man opplever dagens fysiske miljø som ramme for arbeidet (tilfredshet), samt hvordan man tenker det kan forbedres. Dette har dannet utgangspunktet for utvikling av konseptscenarier, endelig arbeidsplasskonsept, samt rom- og funksjonsprogram.

Kunde
Langrunnveien AS (Redningsselskapet)

Oppdrag
Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2019–2021

Redningsselskapet Noatun, Horten | Foto: Redningsselskapet