Strategisk plan for eiendommer

Vår rådgiver har ledet arbeidet med å utarbeide eiendomsstrategi og strategisk plan for anskaffelse, avhending og disponering av kommunal eiendom i Lørenskog kommune.

Arbeidet har bestått i å analysere eksisterende tomtestruktur og kommunale eiendomsbehov i et langsiktig perspektiv, og videre utarbeide strategisk eiendomsplan samt utkast til avhendingsinstruks og forberede saker for kommunestyret.

Årlig oppdatering av strategisk eiendomsplan, samt fremme sak til formannskapet i kommunen, med utkast til kjøps- og salgssaker, har inngått i arbeidet.

Kunde
Lørenskog kommune

Oppdrag
Strategisk plan for kjøp, salg og disponering av eiendom

Omfang
Etablere kommunal eiendomsstrategi og årlig rullering av strategisk plan for eiendommene

Strategisk rådgiver

Thomas Odiin

År
2016-2021

Tekst: Avec  |  Bilde: Lørenskog Kommune