«Playswork»

AVEC har utviklet et digitalt verktøy som kan bidra til å skape forståelse og trygghet i en endringsprosess når en virksomhet skal begynne å jobbe aktivitetsbasert. Verktøyet motiverer i overgangen fra den kjente arbeidshverdagen til det nye. Det er en spillbasert tilnærming for lære å bruke nye arbeidsverktøy, ny arbeidsmetodikk og bruk av nye fasiliteter.

Verktøyet introduserer og motiverer de ansatte til å se de muligheter endringene gir. Det gir mestringsfølelse og en opplevd belønning for å bruke verktøyet og de aktivitetene som følger. Verktøyet skal introduseres tidlig i en endringsprosess, og vil kunne gi essensiell og databasert innsikt i organisasjonens behov, preferanser og atferdsmønstre. Dette vil også gi muligheten til å adressere potensielle utfordringer og dilemmaer i dialog med medarbeidere før man har flyttet/endret, og det vil kunne bidra til en inkluderende endringsprosess.

Kunde
Patentstyret

Oppdrag
Utvikle et digitalt verktøy som kan bidra til å skape forståelse og trygghet i en endringsprosess

Prosjektleder
Sofie Schiefloe Andersen / Inga Tollerud

År
2021-

Tekst: Avec  |  Bilde: Patentstyret