Boligsosial plan for Ørland kommune

I samarbeid med hovedleverandør HUS arkitekter og Komposium utvikling skal AVEC levere en boligsosial plan for Ørland kommune.

Planen skal ha bred medvirkning og forankring. Den skal bidra til å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen, og bedre tjenesteutviklingen på dette området. Den sammenslåtte kommunen vil også kunne ha nytte av prosessen for tjenesteutviklingen i den sammenslåtte kommunen.

Planen vil fokusere på:

  • Sammenhengen i det boligsosiale arbeidet
  • Den generelle boligutviklingen i kommunen
  • Boligsosiale forhold
  • Organisasjonsmessige forhold

Kunde
Ørland kommune i samarbeid med HUS arkitekter og Komposium utvikling

Oppdrag
Boligsosial plan

Omfang
Utarbeidelse av boligsosial plan for Ørland kommune med forankring og medvirkningsprosess

Strategisk rådgiver

Thomas Odiin

År
2022

Tekst: Avec  |  Bilde: Briefingfosen.no