Prosessbistand for nye arbeidsformer

I 2022 fikk Patentstyret hjelp av nå nedlagte StartOff til å utvikle en løsning som skulle gjøre overgangen fra cellekontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser enklere. Oppstartsbedriften Playswork leverte et digitalt læringsverktøy for å forberede organisasjonen på å flytte, mens konsulentene fra Avec sto for prosessledelse planlegging og gjennomføring.

DFØ berømmer Patentstyret for anskaffelsen og oppfordrer andre oppdragsgivere med lignende behov til å kontakte DFØ for sparringshjelp for å løse utfordringer gjennom innovasjon.

For mange er det en ny tanke å utnytte innovasjonskraft og teknologikompetanse i næringslivet for å sammen løse problemer og arbeidsoppgaver i det offentlige på en bedre måte. Både stat og kommune kan identifisere utfordringer og forbedringspotensial innenfor sitt felt og gjøre som Patentstyret, sier seniorrådgiver Magne Hareide i DFØ.

Løsningen Playswork ble utviklet i samarbeid mellom Avec og Levato. Siden den gang har Playswork blitt etablert som et eget firma. Etter en anskaffelsesprosess i åpen konkurranse med andre, vant Playswork fram med det beste tilbudet. Playswork leverte et digitalt læringsverktøy for å forberede organisasjonen på å flytte. Ved hjelp av spillbasert læring kan alle medarbeidere prøve seg på ny arbeidshverdag i trygge, tilrettelagte rammer.

Hanne Larder i Patentstyret sier at de hele tiden har ønsket å involvere og gi ansatte det de trenger for å være trygge på at de skal kunne gjøre jobben sin på en god måte også i nye omgivelser på Valle. Patentstyret har savnet en måte å gjøre dette på som baserer seg på vitenskapelig kunnskap. Med Playswork har de funnet det. Forskningsbaserte metoder innen kultur blir gjort om til praksisnær opplæring i ny atferd for den enkelte ved hjelp av kunstig intelligens – tilpasset Patentstyret. Dette bidrar til at flyttingen blir enkel og smidig, slik at Patentstyret kan bruke tid og krefter på de egentlige arbeidsoppgavene som Patentstyret har.

Patentstyret

Kunde
Patentstyret

Prosjektnavn
Nytt hovedkontor – Prosessbistand

Oppdrag
Prosessbestand, spillbasert læring, brukerinvolvering

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2024

Playswork

Tekst:  Anskaffelser.no (DFØ)  |  Bilde: Avec