Strategisk konseptutvikling

I prosjektet «Det Gode Liv På Godthaab» har stiftelsen ambisjon om å skape et inkluderende og sosialt nabolag på eiendommen på Bekkestua i Oslo. Man har spesielt vektlagt den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, og vil bygge aldersvennlige boliger, forberedt for fremtidige helseutfordringer, boliger for barnefamilier og boliger til førstegangsetablerere.

Målet er at bygningsstrukturen, uteområdene og det store hjertet Godthaab skal bidra til et trygt og sosialt nabolag.  Man ønsker å arrangere aktiviteter, ha helse- og velværetilbud og fasiliteter som muliggjør «Det Gode Liv På Godthaab».

Rådgivere fra Avec bistår i strategisk konseptutvikling knyttet til utviklingen av Godthaab Helse og Rehabilitering. Vi yter bistand for å synliggjøre forbedringspotensialer knyttet til organisasjon og arealer i eksisterende bygningsmasse, og videre bistand til å se på synergimuligheter knyttet til boligutviklingen, sett opp imot driften av Godthaab.

Avec har ledet brukerprosesser med workshops omkring utvikling av nye tjenester.

Kunde
Godthaab AS

Oppdrag
Strategisk konseptutvikling – Nye Godthaab helse og rehabilitering

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2021-2022

Bilde: Godthaab (Kilde: Wikipedia/Godthaab)