Norges musikkhøyskole – Ekstern kvalitetssikring

Vår rådgiver var oppdragsleder og kvalitetssikrer for ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for utvidelse av Norges musikkhøgskole.

Kvalitetssikringen er et obligatorisk ledd i statens prosjektmodell. Hensikten med kvalitetssikringen er å støtte regjeringen faglig og gi en anbefaling om hvilket konsept eller alternativ som eventuelt skal videreføres i forprosjektet.

Kunde
Finansdepartementet/Kunnskapsdepartementet via EY/WSP/Sintef

Oppdrag
Kvalitetssikring (KS1) av behov for utvidelse av Norges musikkhøyskole

Prosjektleder/kvalitetssikrer
Thomas Odiin

År
2021

AVEC har kompetanse for gjennomføring av konseptvalgutredninger og kvalitetssikringsoppdrag.

Bilde: Norges musikkhøgskole (nmh.no)  |  Illustrasjon: Statsbygg