Utredning av skolestruktur

På oppdrag for kommunestyret i Nærøysund kommune, utrede og vurdere ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i de kommunale grunnskolene.

Oppdraget innebar utredning og rapportere alternativer til fremtidig skolestruktur og skolekretsgrenser i Nærøysund. Utredningen skulle danne grunnlag for politisk sak høsten 2021 med påfølgende høringsrunde.

Bilde: Kolvereid skole (Foto: Nærøysund kommune)  |  Illustrasjon: WSP / Avec

Kunde
Nærøysund kommune / WSP

Oppdrag
Skolestrukturutredning

Omfang
Seks skoler og oppvekstsentre

År
2021