Arbeidsplasskonsept – Fylkeshuset i Leikanger

Fylkeshuset i Leikanger skal bygges om og rehabiliteres for over 200 millioner kroner. Huset er over 30 år gammelt, og i forbindelse med rehabilitering og teknisk oppgradering ser man også på løsninger og kontorkonsept.

Alle ansatte i fylkeskommunen i Leikanger skal få plass i det rehabiliterte fylkeshuset. AVEC har bistått i utvikling av arbeidsplasskonsept gjennom strategisk rådgiving, herunder utarbeidelse av mål og suksesskriterier for prosjektet, prosessbistand til prosjektgruppe i forbindelse med behovskartlegging, analyse av resultater fra spørreundersøkelse og koordinering i den forbindelse.

Kunde
Vestland fylkeskommune via PwC

Oppdrag
Fylkeshuset i Leikanger – Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2021

Tekst: AVEC  |  Bilde: Wikipedia