Kommunegårdsprosjektet

Kommunegården blir ved innflytting i mars 2023 Norges største kommunale administrasjonsbygning, med over 1300 ansatte samlet på 4 etasjer, som også rommer et inkluderende bygulv av velferds- og innbyggertorg, møtesenter og diverse publikumsorienterte service-funksjoner.

Rådgivere i AVEC har vært engasjert som strategisk arbeidsplassrådgiver i prosjektet fra oppstart i 2017, og stått for utvikling av arbeidsplasskonseptet, pilotering av arbeidsplasskonseptet for 700 ansatte i et eget bygg, revidering og ny utvikling av arbeidsplasskonsept 2.0, sammen med utvikling av opplevelseskonsept for bygulvet.

AVEC har også bistått i utarbeidelse av praksisveileder for hvordan håndtere taushetsplikt i mer åpne kontorløsninger, i samarbeid med kommuneadvokat, personvernombud, sikkerhetssjef og representanter for 1.linjetjenester med særlige krav til taushetsplikt.

Kunde
Bærum kommune via KPMG

Oppdrag
Kommunegården – Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Omfang
1300 medarbeidere

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2017-2021

Tekst: Bærum Kommune og Avec  |  Bilde: Bærum Kommune