Klima- og miljøsøknader

AVECs strategiske rådgiver ledet og koordinerte prosess for søknad om klima- og miljøtilskudd for en rekke kommunale skole- og barnehageprosjekter, samt andre utbyggingsprosjekter i kommunen.

Arbeidet munnet ut i et titalls godkjente søknader og mange millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet og Enova. Oppdraget innebar også oppfølging av rapportering og utbetaling av tilskudd.

Kunde
Lørenskog kommune (via WSP Norge AS)

Oppdrag
Klima- og miljøsøknader

Prosjektleder
Thomas Odiin

År
2019-2023

Tekst: Avec  |  Illustrasjon: Benterud skole (www.lorenskog.kommune.no)