Kautokeino kommune

Utredning av skole- og barnehagestruktur, samt programmering, prosjektledelse og organisasjons­utvikling knyttet til ny skole.

Etter først å ha gjennomført utredning som grunnlag for valg av ny skole- og barnehage­struktur i kommunen har Avecs konsulenter, som under­leverandør til WSP, bistått kommunen med realisering av ny grunnskole.

Som verdens største samiske skole, programmert for 270–350 elever på 1.–10.trinn, blir den et nærmiljø­senter med flere funksjoner som skal benyttes av hele bygda; svømmehall, volley­ball­hall og stort hjerterom.

Skolebygget har store spesialrom tilpasset samisk læreplan og samisk skole­tradisjon, og har tre trinn­områder med fleksible lærings­arealer, bestående av torg, små og store rom, og ulike arealer for læring. I tillegg har skolen en egen spesialavdeling.

Kunde
WSP / Kautokeino kommune

Oppdrag
Skolestrukturutredning, programmering og OU-arbeid

Omfang
Skole for inntil 350 elever

År
2018–pågående

Arbeidet med ny skole innebar blant annet

  • omfattende brukerprosesser
  • programmering, utarbeide rom- og funksjonsprogram
  • utarbeide politiske saksdokumenter og presentasjon for politiske utvalg
  • organisere skolebesøk
  • utarbeidelse av dokumenter til konkurransegrunnlag
  • gjennomføre evaluering av konkurranse
  • samspillsprosess
  • planlegge og organisere midlertidige skolelokaler under byggeprosess
  • planlegge og lede arbeid med kunstnerisk utsmykking av skolen
  • planlegge og lede arbeid med inventar-anskaffelse

Arbeidet med ny skole- og barnehagestruktur endte med tre rapporter med anbefalinger. Alle anbefalingene ble vedtatt av kommunestyret. Ny skole var ferdig programmert sommeren 2020, og gikk på konkurranse høsten samme år.

Vinter/vår 2021 ble det gjennomført samspill og detaljprosjektering med entreprenør PEAB Bjørn Bygg og Ola Roald arkitekter AS.

Dagens skolebygg rives sommeren 2021, samtidig som byggestart for nytt anlegg. Forventet ferdigstillelse av nytt skoleanlegg sommeren 2022, med innflytting og overtakelse innen oktober 2022.

Det planlegges også oppstart av arbeid med nytt barnehageanlegg i 2022.

Illustrasjon: Kautokeino kommune

La oss snakke om ditt prosjekt