Konseptvalgutredning rådhus og administrasjonsbygg

Holmestrand kommune vil samlokalisere sine tjenester i Sande og Holmestrand i et nytt leieforhold i Holmestrand sentrum, og samtidig flytte fra sine to respektive rådhus.

AVEC har som underleverandør til HRP AS stått ansvarlig for brukerinvolveringsprosess, frem til utvikling av et rom- og funksjonsprogram for nye lokaler. I prosjektet har vi jobbet med en brukergruppe på rundt 30 personer, med representanter fra hver enhet innen de forskjellige områdene. Vi har fasilitert referansebefaringer, målsettingsworkshop, behovsworkshops, og konseptworkshop hvor aktuelle fremtids-scenarier har blitt systematisk gjennomgått og testet ut, samt særmøter med diverse brukernære tjenester for ytterligere innsiktsarbeid.

Arbeidsplasskonseptet blir lagt frem for beslutning i kommunedirektørens brukergruppe i august 2022.

Kunde
Holmestrand kommune / HRP

Oppdragsansvarlig
Jørund Kjøsnes

År
2022

Holmestrand rådhus

Bilde: Holmestrand utvikling AS og Google Streetview |  Illustrasjon: AVEC AS