Prosessbistand
i nye lokaler

Hitachi flyttet sin Energy virksomhet inn i nye flotte lokaler på Valle View.

Engasjementet knyttet til utvikling av ny arbeidsform i virksomheten har vært stor, da samtlige ansatte skulle flytte fra sine cellekontorer til åpne og til dels aktivitetsbasert kontorløsninger. AVEC har bistått med endringsarbeid, involvering av samtale ansatte i utvikling av felles kultur, samt utformet et kommunikasjonskonsept knyttet til nudging av ny atferd i nye lokaler.

Kunde
Hitachi Energy

Oppdrag
Prosessbestand i nye lokaler

Omfang
Endringsarbeid, involvering, felles kultur og kommunikasjonskonsept

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2022

Tekst: Avec  |  Bilde: Google Maps