Samlokalisering i Storgata

Ved årsskiftet 2023-2024 samlokaliserer Helseetaten flere av sine avdelinger i nyrenoverte lokaler i Storgata 51. Formålet med samlokaliseringen er blant annet å styrke økt samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger/seksjoner, samt innovasjon og utvikling gjennom omlegging til aktivitetsbasert arbeidsform.

AVEC har bistått etaten som strategiske rådgivere i endringsprosessen og onboardingen av ansatte til nytt arbeidspasskonsept og nye arbeidsformer. AVEC har blant annet foretatt en kvalitetssikting av valgt arbeidsplasskonsept opp mot strategiske målsettinger for prosjektet og hovedvisjonen som er «Sammen for en bedre Oslo helse». Vi har vi gitt veiledning og rådgivning for ansatte og ledere, skapt bevissthet og forståelse for aktivitetsbasert arbeid og forankret arbeidsplasskonseptet gjennom flere runder med workshops for alle medarbeiderne.

Helseetaten i Oslo

Kunde
Oslo kommune helseetaten

Prosjektnavn
Samlokalisering av Helseetaten i Storgata 51

Oppdrag
Prosessbestand og arbeidsplassrådgivning i nye lokaler

Prosjektleder
Inga Tollerud

År
2022-2023

Helseetaten i Oslo

Tekst:  Avec  |  Bilde: M&W Interiørprosjekt, M. Dolmseth