Heldøgnsomsorg

Som de fleste kommunene i Norge står også Asker kommune overfor store utfordringer i å håndtere den kommende veksten i antall seniorer og eldre som vil etterspørre og trenge pleie som ikke lenger kan håndteres i eget hjem.

Kommunen har et ferskt vedtak om å bygge ut 200 sykehjemsplasser, men må samtidig vurdere hvordan fremtidens eldreomsorg kan driftes på smartere og mer bærekraftige måter, som bidrar til økt forebygging, mer effektiv drift og gir mer fleksibilitet i veksling mellom omsorgsboliger og institusjonsplasser.
AVEC har bistått Asker kommune ved Prosjekt og utvikling med tidligfase strategisk rådgiving og konseptutvikling, først i forbindelse med spesifisering og beskrivelse av mål, overordnede behov og løsningskonsept for forankring hos politikerne, og deretter i detaljert konseptutvikling og overordnet programmering av nytt sykehjem med ca. 100 plasser i Kloppedalen ved Heggedal sentrum.

Kunde
Asker kommune

Oppdrag
Heldøgnsomsorg – Asker kommune

Omfang
Ca. 100 omsorgsplasser

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

Prosjektdeltakere
Thomas Odiin og Inga Tollerud

År
2022-2023

Tekst: Avec  |  Bilde: Asker Kommune