Familiens Hus

I forbindelse med samlokalisering av Bydel Gamle Oslo sine tjenester innen familiesegmentet har AVEC bistått med rådgiving, behovskartlegging, konseptutvikling og utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, samt prosessledelse til prosjektgruppenes arbeid.

Gjennom spørreundersøkelse, observasjoner og involvering av brukerne kartla AVEC behovene til de ansatte og tjenestene Familiens hus skal tilby. Ledere og medarbeidere deltok i en skreddersydd prosess, hvor det gjennom flere workshops ble diskutert ulike tema og dilemmaer som førte til en prioritering av behov og endelig valg av konsept.

Med utgangspunkt i det valgte konseptet utarbeidet AVEC rom- og funksjonsprogrammet for det nye Familiens Hus.

Kunde
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Oppdrag
Strategisk rådgivning og gjennomføring av konsept

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2021

Familiens hus, Grønland 30 | Foto: Google StreetView