Fagseminar om brukerprosess i kontorprosjekter

Mange offentlige virksomheter går over til nye og åpne kontorløsninger, med eller uten aktivitetsbasert arbeidsform, freeseating og clean desk. Overgangen til nye arbeidsplassløsninger kan oppleves krevende for mange og flytteprosessen blir ofte kompleks. Det stilles større krav til god brukerinvolvering og endringsledelse for å lykkes.

Dette er spørsmål og tematikk som seminaret belyste, gjennom erfaringsdeling fra ulike organisasjoner. I tillegg ble deltagerne invitert til å ta aktivt del i refleksjoner og diskusjoner knyttet til temaet i en fagdag med gode innlegg, refleksjoner og nettverksbygging!
Målgruppe var ledere og fagpersoner innen offentlig sektor som er involvert i brukerprosesser og utvikling av arbeidsplassen. Formålet med seminaret var å dele erfaringer og god praksis for vellykket overgang til nye arbeidsplassløsninger, samt å legge til rette for refleksjon og diskusjon rundt temaet.
Avec var ansvarlig for forberedelse, planlegging, invitasjoner, koordinering, fasilitering og moderering av fagdagen.

Statsforvalteren i Nordland

Kunde
Statsforvalteren i Nordland
Nord Universitet

Prosjektnavn
Fagseminar om brukerprosess i kontorprosjekter

Oppdrag
Forberedelse, planlegging, invitasjoner, koordinering, fasilitering og moderering

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2024

Fagdag

Tekst:  Avec  |  Bilde: Avec

Nord Universitet