Asker kulturskole

Asker Kulturskole har lenge hatt behov for oppgradering til moderne og tilpassede lokaler, og har ønske om å samlokalisere virksomheten fra flere lokasjoner i og rundt Asker sentrum.

Dagens fasiliteter ved Kulturlåven er uegnet som lokasjon, både pga manglende areal, og lokalenes utidsmessighet og manglende funksjonalitet.
AVEC har i denne forbindelse bistått i vurdering, revisjon og optimalisering av innmeldt areal- og funksjonsbehov for ny løsning, for å sikre at alle muligheter til sambruk, effektiv drift og smart ressursbruk er utnyttet.

Kunde
Asker kommune

Oppdrag
Asker kulturskole

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2022

Tekst:  Avec  |  Bilde: Østre Aker Gård. Kilde: https://www.askerbibliotekene.no/