Kulturhus, innbyggertorg og bibliotek

Asker Kulturhus, med Innbyggertorg og Bibliotek har en sentral plass i Asker sentrum, og er et viktig samlingssted for kommunens innbyggere. Kommunen har ønsket å se på hvordan huset kan styrke sin posisjon og attraktivitet i fremtiden, samt skape synergier og sambruksløsninger med nye Trekanten kjøpesenter – som ligger vegg i vegg.

AVEC har utarbeidet en mulighetsstudie som viser strategiske grep kommunen kan iverksette for å skape en mer dynamisk, levende og inkluderende møteplass for alle innbyggere, med et mangfold av aktiviteter fra morgen til kveld. Studien tar sikte på å gi inspirasjon og ideer, men viser også ulike praktiske, konseptuelle, fysiske og organisatoriske tiltak som kan gjennomføres. AVEC har fasilitetert bred brukerinvolvering og medvirkningsprosesser, som har inkludert både tjenester og ulike innbyggergrupper, i utarbeidelsen av mulighetsstudien.

AVEC har samarbeidet med Dyrvik Arkitekter om oppdraget.

Kunde
Asker kommune

Oppdrag
Mulighetsstudie for Asker Kulturhus, Innbyggertorg og Bibliotek

Prosjektleder
Inga Tollerud

År
2022-2023

Tekst:  Avec  |  Bilde: Vibeke Glosli