Åsen skole

Som følge av befolkningsvekst er det vedtatt at Åsen barneskole skal utvides fra to til fire paralleller innen skolestart 2025. Dette vil innebære en dobling av skolens elevkapasitet, til rundt 800 elever.

AVEC ble engasjert til å kvalitetssikre alternativ 1 og 2, og utrede alternativ 0+. Målet med utredningen var å skaffe underlag for videre prosjektering av ny, utvidet Åsen skole med eventuelle nærmiljøfunksjoner. Som en del av alternativ 0+ og 1 var oppgaven å utrede hvordan man best mulig kunne gjenbruke eksisterende bygningsmasse for å finne pedagogisk funksjonelle og arealeffektive løsninger. I denne sammenheng ble det utarbeidet arealprogram og skisser av mulige planløsninger i eksisterende bygg, samt hva som måtte bygges nytt. I utredningen ble det skissert tre alternativer for å vise hvordan økningen i elevkapasiteten kan løses:

  • Alternativ 0+: Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse med minimumsløsninger for rehabilitering/ombygging, samt påbygg.
  • Alternativ 1: Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse med stor grad av ombygging og full rehabilitering til TEK 17-standard, samt påbygg.
  • Alternativ 2: Eksisterende skolebygg erstattes med nybygg.

Kunde
Lørenskog kommune via WSP Norge AS

Oppdrag
Åsen skole – konseptvalgutredning

Omfang
Ca. 800 elever

Prosjektleder
Thomas Odiin

År
2020-2021

Tekst: Avec  |  Bilde: Lørenskog kommune