Prosjekter

Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert, og utvikler robuste løsninger som bidrar til å løse morgendagens utfordringer for offentlige og private aktører.

Pågående prosjekter

Prosjekter under arbeid