Prosjekter

Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert, og utvikler robuste løsninger som bidrar til å løse morgendagens utfordringer for offentlige og private aktører.

Kautokeino kommune

Skolestrukturutredning, programmering og OU-arbeid

Kautokeino kommune

Skolestrukturutredning, programmering og OU-arbeid

Kautokeino kommune

Skolestrukturutredning, programmering og OU-arbeid