Vår prosess

Vi kjenner ikke de beste løsningene for morgendagen når vi starter et prosjekt. Vår tilnærming er åpen, prosessbasert og utforskende, hvor vi designer mens vi går sammen. Vårt løfte til deg er at løsningen vil være:

Strategisk

Sammen skal vi finne det konseptet som hjelper deg mest, basert på hva som er unikt og viktig hos deg og din organisasjon.

Effektiv

Den perfekte løsningen finnes ikke, men vi finner den optimale. Det vil si den som gir mest nytte for de ressursene man har til rådighet.

Fleksibel

Konseptet skal kunne løses på flere måter, og være tilpasningsdyktig overfor nye og ukjente faktorer – så lenge strategien står fast.

«Avec skal være Norges foretrukne rådgiver på strategisk konsept­utvikling, programmering og design av kontor- og samfunnsbygg.»

Avecs sammensatte team er en innovativ samarbeids­partner med ett mål: Å komme frem til nyskapende og dristige løsninger som berører, beriker og begeistrer.
Beate Aske Løtveit

Partner

Chris Lund

Seniorrådgiver

Erik Bratholm

Seniorrådgiver

Iben Enevoldsen

Arkitekt

Jostein Danielsen

Seniorrådgiver

Jørund Kjøsnes

Daglig leder

Lin Gloppen

Seniorrådgiver

Simen Elander

Seniorrådgiver

Sofie Schiefloe Andersen

Analytiker

Thomas Odiin

Partner

Veronica Bakken

Seniorkonsulent