Veronica Bakken

veronica.bakken@avec.no  |  957 79 022
Veronica er seniorrådgiver.

Hun er spesialist på endringsreisen mot nye arbeidsformer – Activity Based Working (ABW), og har lang erfaring fra private og offentlige aktører i Norge, Sverige og Finland.

Veronica har lang erfaring fra næringseiendoms bransjen, både med næringsmegling og utvikling av næringseiendom, noe som har banet vei for hennes arbeid med rom som strategisk virkemiddel.

Veronica er opptatt av at endringsprosessen sees i et helhetlig perspektiv, hvor strategiske målsetninger blir realisert gjennom kultur og adferd, som igjen støttes av det fysiske arbeidsmiljøet. Hun er sterk på å lede prosesser hvor ledere får eierskap til prosjektet og brukere blir en aktiv del av endringsreisen. Veronica har lang erfaring med å skape gode resultater gjennom tilpasset og grundig brukerinvolvering.