Veronica Bakken

veronica.bakken@avec.no  |  957 79 022
Veronica er senior arbeidsplass-konsulent og spesialist på endringsreisen mot nye arbeidsformer – Activity Based Working (ABW).

Hun har lang erfaring fra private og offentlige aktører i Norge, samt Sverige og Finland.

Hun er opptatt av at endringsprosessen sees i et helhetlig perspektiv; hvor strategiske målsetninger får ben å gå på igjennom kultur og adferd, som igjen støttes av fysiske arbeidsmiljøet.

Hun jobber mye med å hjelpe ledere inn i eierskap til prosessen, men også med selve grunnlaget for resultatet av endringsreisen – medarbeiderinvolveringen.

Alle ansatte