Thomas Ramberg

thomas.ramberg@avec.no  |  414 66 143
Thomas Ramberg
Thomas er interiørarkitekt

Han har Masterutdannelse innen interiør og møbeldesign fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (UiB), og over 5 års erfaring som prosjekterende interiørarkitekt i store og komplekse byggeprosjekter, innen både kontor, service og helsebygg. Han leder prosjekter i alle faser, og gjerne der behovene er komplekse.

Han har god erfaring fra strategiske behovskartlegginger i tidligfase, og brenner for å utvikle unike løsninger basert på en presis forståelse av hvilket behov som skal møtes hos brukeren. Thomas har også kompetanse innen grafisk design og prosjektkommunikasjon på ulike digitale flater.