Thomas Odiin

thomas.odiin@avec.no  |  952 32 563
Thomas er partner og seniorrådgiver.

Thomas har lang erfaring innen konseptutvikling, prosjektstyring og ledelse.

Han har arbeidet mye med strategisk planlegging og utredning, blant annet prosessledelse ved brukermedvirkning i prosjekter, organisasjonsutviklingsprosesser og gevinstrealisering.

Thomas har høy kompetanse innen eiendomsutvikling og er spesialist i å vurdere utviklingspotensial, livssykluskostnader, tomteanalyser og lignende, både på prosjekt og porteføljenivå.

Han har mye kunnskap om strategisk rådgivning knyttet til overordnede planer og strategidokumenter.

Thomas har også erfaring med eieransvar og operativ ledelse i forbindelse med store eiendomsporteføljer i både offentlig og privat sektor – nasjonalt og internasjonalt.