Thomas Odiin

thomas.odiin@avec.no  |  952 32 563
Thomas er partner og seniorrådgiver.

Thomas er partner i AVEC, har lang erfaring innen konseptutvikling, prosjektstyring og ledelse.

Han har arbeidet mye med strategisk planlegging og utredning, blant annet prosessledelse ved brukermedvirkning i prosjekter, organisasjonsutviklingsprosesser og gevinstrealisering. Han har mye kunnskap om strategisk rådgivning knyttet til  overordnede planer og strategidokumenter.

Odiin har høy kompetanse innen eiendomsutvikling og er spesialist i å vurdere utviklingspotensial, livssykluskostnader, tomteanalyser og lignende, både på prosjekt og porteføljenivå. Thomas har også erfaring med prosjekteierstyring, eieransvar og operativ ledelse i forbindelse med store eiendomsporteføljer i både offentlig og privat sektor – nasjonalt og internasjonalt.

Thomas er også styreleder i AVEC.