Sofie Schiefloe Andersen

sofie.schiefloe@avec.no  |  482 93 502
Sofie er sosiolog, analytiker og rådgiver.

Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og arbeider hovedsakelig med kvalitative og kvantitative kartlegginger. Hun har jobbet i prosjekter hvor hun har gjennomført spørreundersøkelser, behovskartlegginger og observasjoner.

Sofie har erfaring innen ledelse, administrasjon og organisering. Hun er opptatt av å utvikle verktøy og prosesser som er gjenkjennelig og relevant for brukernes situasjon, og som skaper eierskap til prosessene. Hun er god analytisk og jobber strukturert med utvikling av undersøkelser, kartlegginger og rapporter. Sofie har god formidlingsevne og en inkluderende arbeidsmåte, og hun mener at tverrfaglig samarbeid skaper bedre og mer komplette prosesser og løsninger.