Simen Elander

simen.elander@avec.no  |  408 87 432
Simen Elander har med sin bakgrunn som lærer, avdelings­leder og rektor i grunn­skolen lang erfaring med skoleutvikling.

Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Statped, og har meget høy kompetanse i pedagogisk bruk av IKT for kommunikasjon, samhandling og kreativitet m.m.

Simen bistår skoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid i form av kompetanseutvikling, prosessarbeid, rådgivning og veiledning innen ulike pedagogiske satsingsområder relatert til læring, ledelse og organisasjonsutvikling.

Han er opptatt av kompetanseutvikling og grundig implementering av digitale verktøy blant brukere, og bistår derfor som leder av implementeringen og i valg, anskaffelse og modellering av IKT i skole og utdanning.

Alle ansatte