Inga Tollerud

inga.tollerud@avec.no  |  920 12 761
Inga er seniorrådgiver, prosjekt- og prosessleder.

Inga har en bachelor i flerkulturelt barnevern fra Universitetet i Sør-Øst-Norge, med videreutdanning i flerkulturelt arbeid. Med sin fagutdannelse innenfor sosialpedagogisk arbeid har hun bred kunnskap om ulike brukerbehov, tverrkulturell kommunikasjon, oppvekst og livsløp.

Gjennom sin erfaring i offentlig sektor har Inga bygget opp et sterkt engasjement for tverrfaglig samhandling og samskaping i tjeneste- og tiltaksutvikling, og mulighetsrommet som ligger i dette. Hun har lang erfaring fra prosjekter i grensesnittet mellom bygg og tjenester, særlig innen oppvekst-, inkludering- og velferdsområder. Hun leder prosjekter i alle faser, og fasiliterer medvirknings- og involveringsprosesser med aktører fra ulike kommunale tjenester, men også med frivillighet, organisasjoner, nabolagsinitiativer og innbyggere for å legge til rette for samfunnsbyggende utveksling.