Inga Tollerud

inga.tollerud@avec.no
Inga er senior prosjektleder og prosessleder.

Hun er utdannet bachelor i flerkulturelt barnevern fra Universitetet i Sør-Øst Norge, med videreutdanning i flerkulturelt arbeid, tverrkulturell kommunikasjon, oppvekst og livsløp. Hun har også utviklingsstudier fra OsloMET.

Inga har lang erfaring fra prosjekter knyttet til tjenesteutvikling i kommunal sektor i grensesnittet mellom bygg og tjenester, særlig innen oppvekst-, inkludering- og velferdsområder. Hun leder prosjektet i alle faser, igjennom oppstart og målbeskrivelser, igjennom analyser, utredninger og behovskartlegging, konsept- og løsningsfaser, og holder også taket i gjennomførings- og gevinstrealiseringsfasen.

Alle ansatte