Lin Gloppen

lin.gloppen@avec.no  |  918 93 017
I over 20 år har Lin jobbet som pedagog i grunnskole, folkehøgskole og barnehage og er brennende opptatt av å utvikle fremtidsrettede, læringsfremmende og varierte læringsmiljøer.

Hun har bred erfaring som pedagogisk rådgiver og prosessleder i forbindelse med planlegging og programmering av skoler, barnehager og andre formålsbygg.

Hun utarbeider rom- og funksjonsprogram, nærhetsmatriser, mulighetsstudier, tomtevurderinger og forbereder saker til politisk beslutning. I medvirkningsprosessene skaper hun raskt tillit og engasjement, og bidrar til nytenkning og innovasjon.

Lin har bred erfaring med kapasitetsberegninger, analyse av skolebygg og leder samhandlingsprosesser ved sammenslåing av organisasjonskulturer.

Alle ansatte