Jostein Danielsen

jostein.danielsen@avec.no  |  908 30 897
Jostein har lang erfaring som pedagog og skoleleder.

Jostein har høy kompetanse innen skoleutvikling. Han har gjennomført store utviklings- og endringsprosesser på egne skoler, og medvirket sterkt som ressursperson i kommunalt skoleutviklingsarbeid ved utarbeiding av skolebruksplaner, standardprogram og helhetlige planer for kommunal skoleutvikling.

Han har stort fokus på tillitsbasert ledelse og lærende organisasjonskultur, og er opptatt av trygge og medvirkende prosesser med brukere.

Jostein bistår kommuner i arbeid med skolebruksplaner. Han utreder skolestruktur og hjelper skoler og kommuner i deres arbeid med organisasjons- og lederutvikling. Han utarbeider rom- og funksjonsprogram og gjør kapasitetsberegninger med forslag til funksjonell og effektiv arealutnyttelse ved rehabiliteringer.

Alle ansatte