Jørund Kjøsnes

jorund.kjosnes@avec.no  |  918 93 017
Jørund er gründer og daglig leder.

Jørund er en svært erfaren rådgiver og leder innen tverrfaglige prosjekter knyttet til det fysiske miljø.

Han er spesialist på strategi, endrings- og prosessledelse og brukerinvolvering i prosjekter knyttet til bygg. Han har høy kompetanse innen brukerdrevne designprosesser, og trekker veksler på Design Thinking-baserte tilnærminger til å forflytte et prosjekt fra tidlig mål- og strategifase, igjennom behovskartlegging og konseptutvikling, og helt frem til gjennomføring og ibruktagelse.

Han har over 20 års erfaring fra komplekse prosjekter innen både privat, offentlig og ideell sektor, knyttet til både arbeids- og læringsmiljø, og har vært en igangsetter og pådriver i flere konsulentselskaper.