Inga Tollerud

inga.tollerud@avec.no  |  920 12 761
Inga er seniorrådgiver, prosjekt- og prosessleder.

Inga har bred og sammensatt arbeidserfaring, med blant annet over 15 år i Oslo og Bærum kommune hvor hun har jobbet med tjenesteutvikling, prosess- og prosjektledelse innenfor bolig-, helse-, sosial-, arbeids-, integrerings – og oppvekstfeltet, samt nærmiljø- og områdesatsninger. Hun leder prosjekter i alle faser, og fasiliterer medvirknings- og involveringsprosesser der aktørbildet kan være både komplekst og sammensatt.

Med utdannelse innenfor sosialpedagogikk og mangfoldsarbeid har Inga bred kunnskap om atferdsutrykk, brukerbehov og tverrkulturell kommunikasjon, og legger til rette for brukerinvolvering som gjør at vi utformer og utvikler løsninger og leveranser som blir mest mulig treffsikre for de som skal bruke dem.

Inga har et særlig engasjement for samfunnsbyggende utveksling og nyskapende løsninger på tvers av sektorer og etablerte siloer. Hun kan drive frem forankrede og fremtidsrettede løsninger for tverrfaglig samhandling – og hvordan dette kan utspille seg gjennom sambruk og flerbruk av bygg og lokaler.