Iben Enevoldsen

iben.enevoldsen@avec.no  |  482 95 340
Iben er arkitekt, designer og rådgiver.

Iben har en kandidatgrad i arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus, og jobber i prosjekter med fokus på brukerinvolvering, rammesetting og konseptutvikling. Hun er god analytisk og jobber strukturert med utvikling av konsepter for hvordan det fysiske skal møte strategiske mål og organisasjonens behov.

Iben har en særlig interesse for hvordan vi med involvering kan gi brukere mulighet til å få eierskap til prosjektene. Hun er sterk på å planlegge og gjennomføre brukerinvolveringsprosesser bl.a. gjennom design av metoder og verktøy som sikrer forankring i endringsprosessene. Iben er opptatt av å bruke våre fysiske omgivelser som strategiske verktøy i den forandringen man ønsker å skape. Iben har en god evne til å jobbe tverrfaglig med sin positive og åpne tilnærming. I tillegg er hun sterk i visuell kommunikasjon og formidling av komplekse prosjekter.