Erik Bratholm

erik.bratholm@avec.no  |  984 64 145
Erik har lang erfaring med undervisning og ledelse i grunnskole og barnehage.

Han er spesialist i programmeringsarbeid i byggeprosjekter, og er spesielt engasjert i brukerprosesser og brukermedvirkning knyttet til dette.

Erik har også bred erfaring med ledelse av prosesser i forbindelse med organisasjons- og skoleutvikling, og er opptatt av å skape prosesser hvor brukere er involvert i alle faser. I tillegg har han erfaring som pedagogisk rådgiver i kommunen, og bistår i utviklingsarbeid og omorganisering i byggeprosjekter.

Erik er spesielt opptatt av involvering og kompetanseheving blant brukere.

Alle ansatte