Chris Lund

chris.lund@avec.no  |  416 34 255
Chris har lang erfaring innen utvikling og utforming av formålsbygg.

Han har bakgrunn fra undervisning på grunnskole og høgskole, og som seniorrådgiver i Statped. Chris er spesialist innen teknologi i skolen, og har særlig kompetanse som rådgiver i forbindelse med digital læring og pedagogisk bruk av IKT.

Han bistår i valg og anskaffelser av teknologi og digitale løsninger, og utvikler strategiske planer for implementering av IKT i skole og utdanning. Han har bred erfaring med brukermedvirkningsprosesser for å sikre pedagogisk funksjonalitet og fremtidsrettede læringsmiljø og kontorarbeidsplasser.

Chris har også erfaring med å utrede skolestruktur og utarbeide skolebruksplaner. Dette innebærer både analyse av ressursbruk, læringsresultater, befaringer og brukermøter der det gjøres vurderinger av løsninger basert på skolefaglige, økonomiske og sosioøkonomiske kriterier.

Alle ansatte