Beate Aske Løtveit

beate.aske.lotveit@avec.no  |  454 04 501
Beate har mange års erfaring med planlegging og bruk av kontor- og samfunnsbygg.

Hun har et særskilt fokus på utvikling av barnehager og skoleanlegg, og med sin bakgrunn som lærer og lektor sitter hun med en unik forståelse for hvordan pedagogisk praksis og det fysiske miljøet kan understøtte læring, trivsel og helse i fremtidsrettede læringsmiljøer.

I sine prosjekter følger hun alle faser, og har lang erfaring med prosessledelse og brukermedvirkning. Beate har også høy kompetanse og innsikt når det kommer til skolestrukturutredninger, skolebruksplaner og kapasitetsberegninger.

Hun har også sittet i Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø i nærmere 10 år, og bidrar ofte i det pedagogiske utviklingsarbeidet for å ta framtidsrettede skolebygg i bruk.

Alle ansatte