Om Avec

Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert, og utvikler robuste løsninger som bidrar til å løse morgendagens utfordringer for offentlige og private aktører.
Team
Vi kjenner ikke de beste løsningene for morgendagen når vi starter et prosjekt. Vår tilnærming er åpen, prosessbasert og utforskende, hvor vi designer mens vi går sammen.

«Avec skal være Norges foretrukne rådgiver på strategisk konsept­utvikling, programmering og design av kontor- og samfunnsbygg.»

Avecs sammensatte team er en innovativ samarbeids­partner med ett mål: Å komme frem til nyskapende og dristige løsninger som berører, beriker og begeistrer.
Beate Aske Løtveit

Partner

Chris Lund

Seniorrådgiver

Erik Bratholm

Seniorrådgiver

Iben Enevoldsen

Arkitekt

Jostein Danielsen

Seniorrådgiver

Jørund Kjøsnes

Daglig leder

Lin Gloppen

Seniorrådgiver

Simen Elander

Seniorrådgiver

Sofie Schiefloe Andersen

Analytiker

Thomas Odiin

Partner

Veronica Bakken

Seniorkonsulent