Om Avec

Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert, og utvikler robuste løsninger som bidrar til å løse morgendagens utfordringer for offentlige og private aktører.

«Avec skal være Norges foretrukne rådgiver på strategisk konsept­utvikling, programmering og design av kontor- og samfunnsbygg.»

Avecs sammensatte team er en innovativ samarbeids­partner med ett mål: Å komme frem til nyskapende og dristige løsninger som berører, beriker og begeistrer.
Jørund Kjøsnes

Daglig leder

Espen Sæle

Seniorrådgiver

Thomas Odiin

Partner

Sofie Schiefloe Andersen

Analytiker

Veronica Bakken

Seniorrådgiver

Inga Tollerud

Seniorrådgiver

Vi kjenner ikke de beste løsningene for morgendagen når vi starter et prosjekt. Vår tilnærming er åpen, prosessbasert og utforskende, hvor vi designer mens vi går sammen.