NYTT TILSKUDD TIL TEAMET

2024 starter bra for oss i AVEC når vi utvider teamet med Thomas Ramberg!
Thomas har masterutdannelse innen interiør og møbeldesign fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (UiB), og over fem års erfaring som prosjekterende interiørarkitekt i små, store og komplekse byggeprosjekter, innen både kontor-, service- og helsebygg. Han har også kompetanse innen grafisk design og prosjektkommunikasjon på ulike digitale flater.

«Thomas tilfører oss i AVEC en ny bredde i vårt tjenestespekter, og han passer perfekt inn i vår verdiprofil. Han har spennende og relevant kompetanse innenfor interiør og design, materialbruk og formgivning – og bred erfaring med strategisk behovskartlegging i tidligfase. Han vil gi mer visuell appell til våre prosjekter og vil kunne formidle komplekse løsninger på enkle og kreative måter for kunden», sier daglig leder Jørund Kjøsnes, «Han er rett og slett en svært dyktig og hyggelig fyr – som vi er utrolig glade for å få med på laget!».

Selv sier Thomas: «Jeg gleder meg til nye og spennenende utfordringer hos AVEC. Med en litt annerledes utdanning og bakgrunn enn resten av teamet, tror jeg at jeg kan bidra med nye perspektiver og kreativitet – og til å finne gode og bærekraftige løsninger sammen med kunder og kollegaer. Jeg ser frem til å få mer ansvar, og muligheten til å vokse både personlig og på bedriftsnivå».

Dette har vi gledet oss lenge til 👏 Velkommen til AVEC Thomas!! 🤗

Thomas Ramberg
Helseetaten i Oslo

M&W Interiørprosjekt  |  Foto: M. Dolmseth

AVEC har bistått Oslos Helseetat i nye lokaler

Oslo kommune Helseetaten ønsker å styrke økt samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger/seksjoner, samt innovasjon og utvikling gjennom samlokalisering og omlegging til aktivitetsbasert arbeidsform i nyrenoverte lokaler i Storgata 51..

Vi i AVEC har i et snaut års tid fått lov til å være med på endringsreisen inn i nye lokaler og arbeidsformer, der vi blant annet har kvalitetssikret valgt arbeidsplasskonsept opp mot strategiske målsettinger for samlokaliseringen og etatens hovedvisjon: «Sammen for en bedre Oslohelse». Vi har bistått med strategisk rådgivning og veiledning av både ledere og endringsambassadører, samt bidratt til å skape bevissthet, forankring og forståelse for arbeidsplasskonseptet gjennom flere runder med workshops for alle medarbeiderne. Dette har vært et skikkelig spennende prosjekt for oss å være med på – og resultatet er blitt kjempebra!  💫 Gratulerer så mye!

AVEC setter søkelys på offentlig arealbruk

God tilrettelegging til ulike behov krever ikke mer plass – snarere tvert om. Les mer om dette i en artikkel i Kommunal rapport, skrevet av partnerne i AVEC – Jørund Kjøsnes og Thomas Odiin.

AVEC styrker laget innenfor organisasjonskultur

Vi har styrket vårt team innen organisasjonskultur og endringsledelse.

Espen Sæle er spesialist innen HR, organisasjonskultur og lederskap, og har hjulpet et mangfold av organisasjoner med å skape vekst og en god og profesjonell arbeidsplass gjennom organisasjonskulturelt arbeid.

I tillegg til å jobbe som seniorrådgiver i AVEC, vil Espen også gå inn i rollen som daglig leder for AVECs søsterselskap «Playswork AS».

Løsninger for å erstatte dieseltog

AVEC har ledet konsulentteamet fra WSP/SINTEF med Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med ny nasjonal transportplan. Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen. Konklusjonen er at Nordlandsbanen er den første av de såkalte «dieselstrekningene» som bør bli utslippsfri.

Foto – Øystein Grue

Playswork

Playswork er en spillbasert læringsplattform som AVEC har utviklet i samarbeid med læringsspillprodusenten Levato. Spillet er støttet av Innovasjon Norge, og har vunnet en innovasjons-konkurranse for Patentstyret i regi av Start-off/DFØ.

Plattformen kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer. ​Gjennom simulering av den nye arbeidshverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i nye kontorløsninger på en effektiv og engasjerende måte.

Rammeavtale med UDI

AVEC AS har vunnet strategisk rammeavtale om utvikling av arbeidsformer for Utlendingsdirektoratet.

Vi er veldig glade for å kunne meddele at vi har vunnet en viktig og veldig spennende rammeavtale med Utlendingsdirektoratet, i konkurranse med mange andre sterke aktører. Under rammeavtalen skal vi bistå direktoratet med å videreutvikle smidige arbeidsformer i sine lokaler på Valle, i tråd med pågående organisasjonsutvikling. Vi gleder oss stort til å komme i gang!

Foto – Lund & Slaatto arkitekter