Strategisk rådgivning for morgendagens fysiske omgivelser

– med mennesker og bærekraft i fokus
Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert for å utvikle funksjonelle, fremtidsrettede og robuste løsninger. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter til å utløse sitt potensial for en mer effektiv og bærekraftig bruk av sine fysiske omgivelser.

Mål- og strategiutvikling

Utredning og analyse

Medvirkning og involvering

Tjenesteutvikling

Konseptutvikling

Rom- og funksjonsprogrammering

Løsningsdesign

Endrings- og prosessledelse

Omgivelsene former oss

Det fysiske miljø påvirker hvordan vi lever våre liv, leker, lærer, arbeider og samhandler.

Omgivelser som former oss

Det fysiske miljø danner en alltid tilstedeværende ramme rundt hvordan vi lever våre liv, hvordan vi leker, lærer, arbeider og møtes.

NYTT TILSKUDD TIL TEAMET

2024 starter bra for oss i AVEC når vi utvider teamet med Thomas Ramberg!
Thomas har masterutdannelse innen interiør og møbeldesign fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (UiB), og over fem års erfaring som prosjekterende interiørarkitekt i små, store og komplekse byggeprosjekter, innen både kontor-, service- og helsebygg. Han har også kompetanse innen grafisk design og prosjektkommunikasjon på ulike digitale flater.

«Thomas tilfører oss i AVEC en ny bredde i vårt tjenestespekter, og han passer perfekt inn i vår verdiprofil. Han har spennende og relevant kompetanse innenfor interiør og design, materialbruk og formgivning – og bred erfaring med strategisk behovskartlegging i tidligfase. Han vil gi mer visuell appell til våre prosjekter og vil kunne formidle komplekse løsninger på enkle og kreative måter for kunden», sier daglig leder Jørund Kjøsnes, «Han er rett og slett en svært dyktig og hyggelig fyr – som vi er utrolig glade for å få med på laget!».

Selv sier Thomas: «Jeg gleder meg til nye og spennenende utfordringer hos AVEC. Med en litt annerledes utdanning og bakgrunn enn resten av teamet, tror jeg at jeg kan bidra med nye perspektiver og kreativitet – og til å finne gode og bærekraftige løsninger sammen med kunder og kollegaer. Jeg ser frem til å få mer ansvar, og muligheten til å vokse både personlig og på bedriftsnivå».

Dette har vi gledet oss lenge til 👏 Velkommen til AVEC Thomas!! 🤗

Thomas Ramberg
Helseetaten i Oslo

M&W Interiørprosjekt  |  Foto: M. Dolmseth

AVEC har bistått Oslos Helseetat i nye lokaler

Oslo kommune Helseetaten ønsker å styrke økt samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger/seksjoner, samt innovasjon og utvikling gjennom samlokalisering og omlegging til aktivitetsbasert arbeidsform i nyrenoverte lokaler i Storgata 51..

Vi i AVEC har i et snaut års tid fått lov til å være med på endringsreisen inn i nye lokaler og arbeidsformer, der vi blant annet har kvalitetssikret valgt arbeidsplasskonsept opp mot strategiske målsettinger for samlokaliseringen og etatens hovedvisjon: «Sammen for en bedre Oslohelse». Vi har bistått med strategisk rådgivning og veiledning av både ledere og endringsambassadører, samt bidratt til å skape bevissthet, forankring og forståelse for arbeidsplasskonseptet gjennom flere runder med workshops for alle medarbeiderne. Dette har vært et skikkelig spennende prosjekt for oss å være med på – og resultatet er blitt kjempebra!  💫 Gratulerer så mye!

AVEC setter søkelys på offentlig arealbruk

God tilrettelegging til ulike behov krever ikke mer plass – snarere tvert om. Les mer om dette i en artikkel i Kommunal rapport, skrevet av partnerne i AVEC – Jørund Kjøsnes og Thomas Odiin.