Strategisk rådgivning for morgendagens fysiske omgivelser

– med mennesker og bærekraft i fokus
Vi jobber tverrfaglig, brukerorientert og prosessbasert for å utvikle funksjonelle, fremtidsrettede og robuste løsninger. Sammen hjelper vi offentlige og private virksomheter til å utløse sitt potensial for en mer effektiv og bærekraftig bruk av sine fysiske omgivelser.

Mål- og strategiutvikling

Utredning og analyse

Medvirkning og involvering

Tjenesteutvikling

Konseptutvikling

Rom- og funksjonsprogrammering

Løsningsdesign

Endrings- og prosessledelse

Omgivelsene former oss

Det fysiske miljø påvirker hvordan vi lever våre liv, leker, lærer, arbeider og samhandler.

Omgivelser som former oss

Det fysiske miljø danner en alltid tilstedeværende ramme rundt hvordan vi lever våre liv, hvordan vi leker, lærer, arbeider og møtes.

Patentstyret forberedes på nye arbeidsprosesser gjennom spillbasert læring

Patentstyret

Patentstyrets nye lokaliteter i Innspurten 11 C på Helsfyr i   |  Foto: Wikipedia

«DFØ berømmer Patentstyret for anskaffelsen»

I 2022 fikk Patentstyret hjelp av StartOff-programmet til å utvikle en løsning som skulle gjøre overgangen fra cellekontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser enklere. Oppstartsbedriften Playswork leverte et digitalt læringsverktøy for å forberede organisasjonen på å flytte, mens konsulentene fra Avec sto for prosessledelse planlegging og gjennomføring.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) berømmer anskaffelsen, og oppfordrer andre oppdragsgivere med lignende behov til å kontakte DFØ for hjelp til å løse utfordringer gjennom innovasjon. For mange er det en ny tanke å utnytte innovasjonskraft og teknologikompetanse i næringslivet for å sammen løse problemer og arbeidsoppgaver i det offentlige på en bedre måte. Både stat og kommune kan identifisere utfordringer og forbedringspotensial innenfor sitt felt og gjøre som Patentstyret, sier seniorrådgiver Magne Hareide i DFØ.

Løsningen Playswork ble utviklet i samarbeid mellom Avec og Levato. Siden den gang har Playswork blitt etablert som et eget firma. Etter en anskaffelsesprosess i åpen konkurranse med andre, vant Playswork fram med det beste tilbudet. Playswork Leverte et digitalt læringsverktøy for å forberede organisasjonen på å flytte. Ved hjelp av spillbasert læring kan alle medarbeidere prøve seg på ny arbeidshverdag i trygge, tilrettelagte rammer.

Hanne Larder i Patentstyret sier at de hele tiden har ønsket å involvere og gi ansatte det de trenger for å være trygge på at de skal kunne gjøre jobben sin på en god måte også i nye omgivelser på Valle. Patentstyret har savnet en måte å gjøre dette på som baserer seg på vitenskapelig kunnskap. Med Playswork har de funnet det. Forskningsbaserte metoder innen kultur blir gjort om til praksisnær opplæring i ny atferd for den enkelte ved hjelp av kunstig intelligens – tilpasset Patentstyret. Dette bidrar til at flyttingen blir enkel og smidig, slik at Patentstyret kan bruke tid og krefter på de egentlige arbeidsoppgavene som Patentstyret har.

Administrerende direktør, Kathrine Myhre, er begeistret over gjennomføringen: «Å få hjelpe et oppstartselskap i deres piloteringsfase er jo ekstra gøy og meningsfullt for oss i Patentstyret. Vår visjon er å gjøre ideer til verdier, og vi håper å ha bidratt til Playsworks videre satsing ved å være pilotkunde i offentlig sektor og bistå med verdifull brukerinnsikt».

Avec ønsker å fortsette sitt samarbeid med Playswork, og satse videre på bruk av spillbasert læring i forbindelse med brukermedvirkning, forankring og implementering av fremtidige prosjekter.